Privacy

Persoonsgegevens worden opgeslagen: 

  • Bij aanmelding voor één van de activiteiten van Stichting Ritmundo (oa Dutch Delta Sounds/ Old Roots New Routes ) zoals concerten, bijeenkomsten of nieuwsbrief.
  • Als op een andere manier hiertoe expliciet toestemming is gegeven.

Stichting Ritmundo leeft de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)-regels na bij de administratie van deelnemers en geïnteresseerden, partners en overige relaties.

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor berichtgeving over eigen activiteiten en administratie bij afname van diensten,  uitvoering van overeenkomsten, incasseren van betalingen, klantenservice, de website en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Stichting Ritmundo gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met persoonsgegevens en doet er alles aan om deze gegevens veilig op te slaan. Bij een datalek neemt Stichting Ritmundo passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen en ondanks herhaaldelijk verzoek om verwijdering, kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Stichting worden de volgende persoonsgegevens opgeslagen: Naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor:

  • Het versturen van de nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen, klachten of vragen;
  • Bij een bestelling of deelname aan en activiteit;
  • Bij betaling en afhandelen van facturen of offertes.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.  Inzien, wijzigen en verwijderen, het recht om vergeten te worden, en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door een bericht te sturen met een expliciet verzoek hiertoe aan office @ ritmundo.org

Persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • Na wederopzegging van de nieuwsbrief. Dit kan door een mail te sturen aan office @ ritmundo.org , of via ‘unsubscribe’ onderin de nieuwsbrief;
  • 5 jaar na beëindiging van een overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij er expliciet toestemming is gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling;
  • In het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaar na betaling van de factuur, conform de wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

Stichting Ritmundo  maakt gebruik van een externe email service provider, ticketservice, hostingbedrijf en boekhouder die (beperkt) toegang hebben tot uw gegevens. Zij zullen gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van relevante taken. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Stichting Ritmundo, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing. Het staat Stichting Ritmundo vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van de Stichting ernstig hebben beschaamd.

Cookie beleid
De website www.Ritmundo.org  maakt gebruik van diensten van externe diensten als Stager, Mailchimp,  Youtube,  Soundcloud. Deze bedrijven kunnen cookies opslaan en persoonsgegevens verzamelen zoals het ip-adres. Ritmundo gebruikt cookies voor het functioneren van de eigen websites. Zelf deelt ze de door haar opgeslagen gegevens niet met anderen, behalve mailgegevens ten behoeve van nieuwsbrieven met Mailchimp.

Lees hier de privacy policy van Mailchimp.Voor Google Analytics wordt gebruik gemaakt van anonieme cookies.

Contact en vragen: office @ ritmundo.org