Organisatie

Stichting Ritmundo is een projectorganisatie en heeft als cultuuraanjager tot doel nieuwe evenementen en initiatieven te ontwikkelen op muziekgebied, met name muziek met wortels ín of verbinding mét niet-westerse tradities.

De stichting is ontwikkelaar van o.a. Dutch Delta Sounds. In 2016 was Ritmundo als co-producent betrokken bij het internationale Dutch Delta Sounds Festival in samenwerking met World Music Forum NL en Dutch Performing Arts. Ook is Ritmundo producent van de compilatie-cd’s ‘Dutch Delta Sounds’ voor het Britse muziektijdschrift Songlines (2011 en 2016), in samenwerking met respectievelijk World Music Forum NL, Muziek Centrum Nederland, Fonds Podiumkunsten en Dutch Performing Arts.

Hoofdlijnen beleidsplan 2020-21: 

Dutch Delta Sounds – Old Roots New Routes, 3e editie februari 2020 / nov 2021 
Vanwege de Corona-pandemie is de uitvoering de plannen van 2020 grotensdeels verplaatst naar 2021

Muziektradities met wortels in andere culturen hebben een vruchtbare nieuwe bodem gevonden in onze Lage Landen. De kruisbestuiving van diverse muzikale stromingen heeft geleid tot nieuw muzikaal idioom, met verrassende impulsen voor bestaande muzikale genres.

Na twee succesvolle edities wil Old Roots New Routes voorjaar 2020 opnieuw een stem geven aan deze nieuwe muzikale loten. Met een serie concerten van uitzonderlijke semi-akoestische formaties: het Mundus Quartet, Neco Novellas & Ernst Reijseger, Raj Mohan, het Mozaiek Ensemble, Patricio Wang en Boi Akih. Ze zijn geworteld in Afrika, India, het Midden-Oosten en Zuid-Amerika; alle samengesteld uit avontuurlijke musici die vanuit hun ‘old roots’ in samenwerking met Nederlandse zielsverwanten ‘new routes’ zijn ingeslagen.

Elk concert zal van een context worden voorzien middels een inleiding waarmee in gesprek met de musici de muziek en de totstandkoming ervan nader worden toegelicht. Na afloop van elk optreden kan met de musici informeel worden nagepraat.

In samenwerking met Stadsherstel Amsterdam worden vijf concerten gerealiseerd in de Amstelkerk en één concert in De Duif. Tijdens deze derde editie zullen drie additionele concerten buiten Amsterdam plaatsvinden. De serie wordt door stichting Ritmundo geproduceerd, als onderdeel van het concept Dutch Delta Sounds. Lees meer via >> Hoofdlijnen beleidsplan ORNR2020_21

De programmering, productie en promotie is in handen van:
programmamaker/muziekpublicist/dj  Stan Rijven
en zakelijk leider/communicatie-adviseur/ co-programmeur  Sonja Heimann.

De financiële administratie is in handen van Ernestien Lammen. Voor de uitvoering van de overige werkzaamheden wordt samengewerkt met projectpartners en een vast team van ervaren zelfstandigen.

Stichting Ritmundo onderschrijft de Code Culturele Diversiteit en de Governance Code Cultuur.

Bestuursleden
Willem Jan Gevers – penningmeester
Ton Guiking – voorzitter
Marianne LePoole – secretaris

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden voor de projecten worden op free-lance basis uitgevoerd. Daarnaast wordt een  deel van de activiteiten door betrokken vrijwilligers uitgevoerd. De honorering van werkzaamheden wordt in de jaarbegroting opgenomen welke vooraf door het bestuur wordt goedgekeurd en vastgesteld. De activiteiten van het bestuur zijn onbezoldigd.

Verslag activiteiten en financiële verantwoording

2021  Verslag ORNR 2020-21 | Jaarrekening 2021 Stichting Ritmundo
2020 Jaarrekening 2020 Stichting Ritmundo
2019 Verslag  DDS_ORNR 2019.pdf |Jaarrekening 2019 Stichting Ritmundo
2018 Verslag_DDS Oldroots&newroutes17-18 | Jaarrekening 2018 Stichting Ritmundo